Forslag til nye aktiviteter

Alle aktiviteter i Holme-Olstrup’s Kulturelle Støtteforening (HOKS) udføres af et aktivitetsudvalg.

Som medlem af HOKS har du mulighed for at være leder for en aktivitet, som du selv sætter i værk efter aftale og godkendelse af Bestyrelsen i HOKS.

At være primus motor og leder for sin egen aktivitet og tilpasset HOKS’s rammer, kræver engagement, vedholdenhed og er et stort arbejde.

Du har også mulighed for at være frivillig hjælper i et aktivitetsudvalg, hvor du er tilknyttet en specific aktivitet.

Forslag

Frivillig

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.